Abhijit Bhattacharya

Anurag Deepak

Bhaskar Bhattacharya

Biswajit Ghosh

Dr. D. N. Rao

Nilanjan Chakravorty

R. K. Rao

Rajeev Saxena

Ranjan Chaudhury

S. Janakiraman

Savio S. Saldanha

Siddharth Sengupta

Suresh Nair

MBA Workshop

V. Krishnakumar